• PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img
 • PT img

OPCIJE PROGRAMA

INDEPENDENT OPTION

Samostalno pronalaziš organizaciju/tvrtku koja će ti ponuditi vježbeništvo u jednoj od odobrenih kategorija. Kada pronađeš poslodavca i proslijediš informacije u CCUSA ured, kontaktirat ćemo ga kako bismo utvrdili zadovoljava li uvjete sudjelovanja u programu. Procijenit ćemo njegove obveze i utvrditi zadovoljava li plan obuke odgovarajuće zahtjeve.

CCUSA je dužan obaviti posjete poslodavcima koji:

 • ranije nisu uspješno sudjelovali u sponzorskom programu;
 • imaju manje od 25 zaposlenih;
 • imaju manje od 3 milijuna dolara godišnjeg prihoda.

I U slučaju da je nužno obaviti posjet poslodavcu, postojat će dodatni troškovi. Troškovi posjeta se određuju od slučaja do slučaja i ovise o raznim čimbenicima, uključujući, ali se ne ograničavajući na: lokaciju poslodavca te ima li CCUSA predstavnika u blizini te lokacije koji bi mogao otići u posjet. U slučaju da zaključimo da je posjet poslodavcu nužan, CCUSA će vas oboje informirati o troškovima tog posjeta.

Dogovori s poslodavcem koji ti nudi vježbeništvo su tvoja odgovornost, uključujući pregovore o satnici/naknadi, ako je ima. Također si odgovoran/na za troškove smještaja i stanovanja. CCUSA će pregledati sve ugovore kao dio procesa prijave.

PLACEMENT OPTION

Uz Placement Option, prijavljuješ se na programe vježbeništva koje je CCUSA već odobrio. Predaješ svoj životopis, ispunjenu aplikaciju i reference zajedno s plaćanjem programa. Ako te prihvatimo za sudjelovanje u programu, tvoju aplikaciju ćemo proslijediti potencijalnom poslodavcu koji će s tobom dogovoriti intervju. Ako ti ponude vježbeništvo, CCUSA će biti sponzor za tvoju vizu i voditi te kroz proces ispunjavanja DS-7002 formulara (plan obuke). CCUSA će također pripremiti upute za razgovor za vizu i pomoći ti u pripremi za intervju s konzulom.