ZAŠTITA PRIVATNOSTI

OBAVIJESTI O AUTORSKIM PRAVIMA

Ova stranica stvorena je od strane Camp Counselors USA (“CCUSA”). Stranica je zaštićena autorskim pravima CCUSA. Sva prava zadržana. CCUSA i njeni programi registrirani su zaštitni znak Sjedinjenih država i zaštićeni znak u drugim državama. Nije dozvoljeno kopiranje, reproduciranje, modificiranje, distribuiranje, prijenos ili postavljanje bilo kojeg dijela ovih stranica bez pisanog dopuštenja CCUSA. Međutim, možete ispisati stranice za svoje osobne potrebe.

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Materijali na ovoj stranici osigurani su isključivo u informativne svrhe i ne moraju nužno biti točni niti potpuni. Ovo je stranica za osobnu upotrebu i ne može se koristiti u komercijalne svrhe.

IZJAVA O PRIVATNOSTI

CCUSA je kreirao ovu izjavu o privatnosti u želji da predstavi svoju posvećenost zaštiti privatnosti. U daljnjem tekstu prikazana su pravila o prikupljanju informacija i širenju prakse. Ova pravila na snazi su od 01. kolovoza 2005.

Zadržavamo pravo izmjene ovih pravila u svakom trenutku. Kako biste bili upoznati sa najnovijom praksom vezano uz zaštitu privatnosti, redovito pratite našu izjavu o privatnosti. Svojim pristupanjem ovoj web stranici potvrđujete da prihvaćate sve odredbe ovih pravila.

U svrhu otkrivanja problema servera, upravljanja našim stranicama, sakupljanja opsežnih demografskih podataka i generiranja korisničke statistike, možemo prikupljati podatke kao što su:

 • IP adresa
 • zemlja iz koje dolazite

Vaše podatke, uključujući i e-mail adresu, nećemo dijeliti s trećim osobama, osim (1) uz vaš pristanak, (2) ukoliko to zahtijeva Zakon, (3) u slučaju zaštite prava, vlasništva ili sigurnosti CCUSA, uključujući i sprječavanje, otkrivanje, istragu ili kazneni progon zbog napada na naše stranice ili mrežu.

Ova web stranica može sadržavati veze na druge web stranice. CCUSA nije odgovoran za praksu u vezi sa zaštitom privatnosti ili za sadržaj takvih stranica.

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

Prikupljamo vaše osobne podatke koji nisu javni, a koje nam ili (1) vi dostavite, ili (2) dobijemo uz vaše odobrenje. Primjeri takvih informacija uključuju:

 • ime
 • spol
 • studentski status
 • adresa
 • broj telefona
 • e-mail adresa

POLITIKA OTKRIVANJA PODATAKA

Osobne informacije potencijalnih, sadašnjih ili prijašnjih sudionika programa dobivene tijekom našeg poslovanja, ne otkrivamo nikome osim naših predstavnika i zaposlenika, osim uz vaš pristanak, ukoliko to zahtijeva zakon ili zbog zaštite prava, vlasništva ili sigurnosti CCUSA. 
Upozoravamo vas da je moguće da smo bili prisiljeni otkriti takve informacije kao odgovor na našu uslugu ili ukoliko to zatraži zakon.

ZAŠTITA POVJERLJIVOSTI I SIGURNOSTI PODATAKA SUDIONIKA

U sklopu našeg poslovanja zadržavamo evidenciju podataka o podnositeljima zahtjeva za sudjelovanje u programima i o sudionicima programa. Kako bi se osigurala povjerljivost vaših osobnih podataka, u skladu sa našim profesionalnim standardima, održavamo fizičke, elektronske i proceduralne zaštite.

OBRADA I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA, PRISTANAK NA OBRADU PODATAKA

 1. Participanti su informirani da se njihovi osobni podaci prikupljaju, spremaju, obrađuju i koriste kada je to potrebno za izvršenje ugovora (GDPR, Čl. 6, st. 1, t. b )
  Sukladno čl. 49, st. 1, t. b GDPR-a, obrađivanje podataka uključuje prijenos osobnih podataka u SAD i Kanadu, potrebnih za izvršenje ugovora, što uključuje prijenos osobnih podataka poslodavcima, kao i potencijalnim poslodavcima u prethodno navedenih zemljama. U ovim zemljama, zaštita osobnih podataka nije na visokoj razini europskog prava. Odgovorna osoba je dužna poduzeti odgovarajuće mjere kako bi zaštitila osobne podatke Participanata u ovim zemljama.
 2. Participanti pristaju na obradu i korištenje posebnih osobnih podataka (npr. rasna i etnička pripadnost, vjerska ili ideološka uvjerenja ili obrada biometrijskih podataka za nedvosmislenu identifikaciju osobe) u skladu s čl. 9, st. 2, t. a GDPR-a.
 3. Participanti su informirani da nije potrebno da daju svoj pristanak. Nisu obvezni dati pristanak niti ima štetnih posljedica za odbijanje.
 4. Participanti imaju pravo opozvati svoju suglasnost u bilo kojem trenutku pisanim putem Odgovornoj osobi. Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost bilo koje obrade podataka prije opoziva.
 5. Odgovorna osoba pohranjuje osobne podatke Participanata isključivo onoliko dugo koliko je potrebno da se izvrši ugovor te za usklađivanje s pravilima viza koje propisuje U.S. Department of State.
  Participanti imaju pravo na zahtjev doznati koji se njihovi osobni podaci obrađuju.
  Participanti imaju pravo zatražiti da Odgovorna osoba ispravi bilo koji od eventualno netočnih osobnih podatke bez nepotrebnog odgađanja.
  Prema uvjetima čl. 17, st. 1 GDPR-a Participanti imaju pravo zatražiti da Odgovorna osoba obriše njihove osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja.
  Prema uvjetima iz čl. 18, st. 1 GDPR-a Participanti imaju pravo da Odgovorna osoba na zahtjev ograniči njihove osobne podatke bez odgađanja.
  Participanti imaju pravo podnijeti pritužbu nadležnom tijelu, u skladu s Čl. 77 GDPR-a.

SIGURNOST

Ova stranica ima elektronske, fizičke i proceduralne sigurnosne mjere za zaštitu od gubitka, zlouporabe i izmjene informacija pod našim nadzorom.

COOKIES

CCUSA može postaviti “cookies” i pristupati im na vašem računalu. “Cookies” su podaci koje mrežni poslužitelj postavlja na korisničko računalo u svrhu čuvanja informacija. CCUSA prvenstveno koristi “cookies” za pamćenje vaših postavki, primjerice vaše države, čime se olakšava pristup web lokaciji i njeno što jednostavnije korištenje.

IZBOR/OPT-OUT

Molimo, kontaktirajte vaš lokalni ured ukoliko želite promijeniti vašu e-mail adresu ili opt-out, odnosno primanje e-poruka. Međutim, kako je navedeno u ugovorima za sve programe CCUSA, CCUSA prema podnositeljima zahtjeva mora biti u mogućnosti kontaktirati putem e-poruka, od prijave do završetka programa. Jednom kad CCUSA program završi, bivši sudionik moći će odjaviti primanje daljnih e- poruka od CCUSA.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ukoliko imate bilo kakvo pitanje vezano uz izjavu o privatnosti, ili korištenju ove stranice, molimo vas da nas kontaktirate na e-mail.

UVJETI KORIŠTENJA

Pristupanjem, korištenjem ili pregledavanjem ove web stranice, vi ste ovime suglasni obvezati se ovim Uvjetima korištenja Ugovora (Uvjeti korištenja). CCUSA može revidirati ove uvjete u bilo koje doba ažuriranjem ovog posta. Ako pristupate, koristite ili pregledavate ovu web stranicu nakon što su takve revizije napravljene, biti ćete njima obvezani. Stoga vam savjetujemo da povremeno pregledavate ovu stranicu radi takvih revizija.

Ukoliko niste suglasni sa ovim Uvjetima korištenja, molimo napustite ovu web stranicu.

Informacije sadržane na CCUSA web stranici služe u opće informativne svrhe te nije namjeravano da budu potpuni opis uvjeta i izuzetaka primjenjivih na svaku uslugu ponuđenu od strane CCUSA. Iako CCUSA nastoji da podaci na ovoj web stranici budu aktualni i točni što je više moguće, sadržaji ove web stranice, uključujući bilo koje linkove prema sadržajima trećih strana, uzimaju se «takvima kakvi jesu» te bez jamstava, izravnih ili neizravnih. CCUSA ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve greške ili propuste u podacima na ovoj web stranici, ili pri oslanjanju na njih.

Sva jamstva bilo koje vrste, bilo izravna ili neizravna, uključujući ali ne i ograničeno na nepovredivost, merkantilnost, ili podobnost za određeno korištenje ili svrhu, su ovime isključena u najvećem zakonskom opsegu. CCUSA ne jamči, te izričito poriče bilo kakvu odgovornost za točnost, potpunost ili dostupnost sadržaja ove web stranice u bilo koje doba. 

OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI

U najvećem opsegu dozvoljenom prema zakonu, CCUSA i naši partneri, suradnici, agenti, odvjetnici, zaposlenici, kooperanti, nasljednici, pravni slijednici i podružnice, neće odgovarati vama niti trećim osobama ni za kakvu štetu ili povredu, uključujući ali ne i ograničeno na, izravnu, neizravnu, posljedičnu, posebnu, slučajnu, ili punitivnu štetu, tjelesnu ozljedu, duševne bolove ili emocionalnu bol proizašlu iz korištenja, ili nemogućnosti korištenja ove web stranice ili materijala sadržanih na ovoj web stranici. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na, štetu koja je nastala iz radnji koje ste poduzeli vi ili treće osobe oslanjajući se na informacije sadržane na ovoj web stranici. Vi izričito potvrđujete da CCUSA ne odgovara ni za kakvo uvredljivo, klevetničko, ili nezakonito ponašanje bilo kojeg posjetitelja ove web stranice, ili korisnika informacija sadržanih na ovoj web stranici. Vi ste suglasni da CCUSA neće odgovarati ni za kakvu štetu temeljem bilo kojeg odštetnog zahtjeva ili teorije, uključujući, bez ograničenja, odgovornost proizašlu iz ugovora, nehaja, izričite odgovornosti, delikta, povrede patentnog ili autorskog prava, ili na drugi način. Neke nadležnosti mogu ograničiti ta ograničenja odgovornosti.

ODŠTETA

Vi ste suglasni da ćete zaštititi, nadoknaditi štetu i štititi CCUSA i naše partnere, suradnike, agente, odvjetnike, zaposlenike, kooperante, nasljednike, pravne slijednike i podružnice od odgovornosti u odnosu na bilo koje i sve zahtjeve, potraživanja, obveze, presude, gubitke, štete, troškove, pristojbe i izdatke, uključujući ali ne i ograničeno na razumne pravne troškove nastale iz, ili u svezi s vašim korištenjem ove web stranice ili vašim radnjama ili propuštanjima u odnosu na ovu web stranicu, uključujući ali ne i ograničeno na: (1) povredu ili pronevjeru bilo kojeg prava intelektualnog vlasništva, (2) klevetu, uvredu, opscenost, pornografiju, ili kršenje prava na privatnost ili publicitet, (3) neželjenu poštu, ili bilo koje drugo uvredljivo, uznemirujuće ili nezakonito ponašanje ili kršenje ovog Ugovora, ili (4) bilo kakvu štetu ili uništenje naše web stranice, kako prema nama tako i prema drugoj osobi, koje je uzrokovano, ili na drugi način proizlazi iz Vaših radnji ili propuštanja. 

PRESTANAK ZBOG NEPOŠTIVANJA UVJETA KORIŠTENJA

Mi zadržavamo pravo istražiti sumnjiva kršenja ovih Uvjeta korištenja. Ako postanemo svjesni mogućih kršenja, možemo pokrenuti istragu koja može uključiti prikupljanje informacija od vas ili bilo kojeg umiješanog korisnika te stranke koja se žali, ukoliko ista postoji, te pregledavanje ostalog materijala. Mi možemo opozvati pružanje naših usluga privremeno, ili možemo trajno ukloniti materijal koji je sadržan na našim serverima, ukinuti postove, upozoriti vas, ili opozvati ili prekinuti vaš pristup našim uslugama. Mi ćemo od slučaja do slučaja, te prema našem vlastitom nahođenju, odrediti koje radnje će biti poduzete kao odgovor na kršenje ovih Uvjeta korištenja. 

Vi također ovime potvrđujete da vaše kršenje ovih Uvjeta korištenja može rezultirati izravnom i nenadoknadivom štetom CCUSA-u, za koju neće biti adekvatnog pravnog lijeka, te potvrđujete da će CCUSA biti ovlašteno na pravičnu naknadu od vas kako bi vas se primoralo da odustanete od, i prestanete sa svakim neovlaštenim korištenjem ove web stranice. Vaše kršenje ovih Uvjeta korištenja može također ovlastiti CCUSA da podnese tužbu protiv vas te da koristi sva druga pravna sredstva dostupna prema zakonu ili pravična.

MJERODAVNO PRAVO

Ovaj ugovor reguliran je zakonima Kalifornije. Vi ste suglasni da će svaki sudski spor između Vas i CCUSA biti podnesen na rješavanje isključivo nadležnom saveznom ili državnom sudu sa sjedištem u Kaliforniji.

OPĆE INFORMACIJE

Ovi Uvjeti korištenja čine cjelokupni ugovor između vas i CCUSA te reguliraju vaše korištenje ove web stranice. Ovaj ugovor zamjenjuje sve prijašnje ugovore između vas i CCUSA. Odricanje od bilo kakvog kršenja bilo koje odredbe ovih Uvjeta korištenja, neće se smatrati kao odricanje od bilo kakvog ponavljanja takvog kršenja ili na bilo koji način neće utjecati na ostale uvjete ovih Uvjeta korištenja. Ukoliko CCUSA ne ostvari ili ne provede bilo koje pravo ili odredbu Uvjeta korištenja to neće predstavljati odricanje od takvog prava ili odredbe. Ukoliko se ustanovi da je bilo koja odredba Uvjeta korištenja nevažeća, stranke su suglasne da bi sud trebao nastojati dati učinak namjerama stranaka sukladno odredbi, te da ostale odredbe Uvjeta korištenja ostaju na punoj snazi i djelovanju. Vi ste suglasni, bez obzira na bilo koji zakon koji navodi suprotno, da svaki zahtjev ili spor koji proizlazi iz, ili je povezan sa korištenjem ove web stranice ili Uvjeta korištenja, mora biti podnesen na rješavanje sudu u roku od godine (1) dana nakon što je takav zahtjev ili spor nastao, u protivnom nastupiti će zastara.

POTVRĐIVANJE

Vi potvrđujete da ste pročitali i razumjeli ove Uvjete korištenja, te da ovi Uvjeti korištenja imaju istu snagu i učinak kao potpisani ugovor.