• TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img
 • TU img

PREGLED PROGRAMA

CCUSA's Teacher USA imenovan je od strane Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Država kao sponzor BridgeUSA J-1 Visa Teacher programa. Teacher USA omogućuje kvalificiranim međunarodnim učiteljima iz cijelog svijeta da predaju puno radno vrijeme u akreditiranim javnim i privatnim osnovnim i srednjim školama (K – 12) u Sjedinjenim Državama. Učitelji na razmjeni moraju raditi najmanje jednu punu školsku godinu i mogu raditi do tri godine s mogućnošću produljenja za dodatne dvije godine. Učitelji na razmjeni mogu očekivati da će poboljšati svoj profesionalni razvoj, sudjelovati u međukulturalnim aktivnostima i poticati učenje za sve strane.