Osiguranje

Informacije o osiguranju

Ukratko o osiguranju za pojedini program:

Camp Counselors USA

  • Program uključuje Economy osiguranje u cijenu programa. Osiguranje počinje s prvim danom tvoje J-1 vize te traje do zadnjeg datuma navedenog na J-1 vizi.
  • Želiš li povećati svoju policu osiguranja, uz dodatnu uplatu možeš dobiti Premium osiguranje.
  • Uvjeti J-1 vize nalažu da je CCUSA polica osiguranja obvezna za datume navedene na DS2019 obrascu te mora započeti s danom kada ulaziš u SAD. Za pokriće tijekom perioda putovanja (nakon datuma navedenih na DS2019), moraš produžiti svoju policu osiguranja kako bi pokrivala period koji želiš.
  • Troškovi produžetka ili promjene police osiguranja detaljno su navedeni na Footprintsu prijavljenih kandidata.

Work Experience USA

  • Uvjeti J-1 vize nalažu da je CCUSA polica osiguranja obvezna za datume navedene na DS2019 obrascu te mora započeti s danom kada ulaziš u SAD. Za pokriće tijekom perioda putovanja (nakon datuma navedenih na DS2019), moraš produžiti svoju policu osiguranja kako bi pokrivala period koji želiš.
  • Samostalno odabireš željenu policu osiguranja (Economy ili Premium) koja se plaća po danu.
  • Troškovi produžetka ili promjene police osiguranja detaljno su navedeni na Footprintsu prijavljenih kandidata.

DETALJNIJE INFORMACIJE O OSIGURANJU

Bez obzira na to gdje putuješ u SAD, važno je imati zdravstveno i putno osiguranje. Svi CCUSA participanti moraju imati osiguranje za vrijeme boravka na programu.
Zdravstveno i putno osiguranje na CCUSA programima je odabrano od strane US State Departmenta za međunarodne studente koji sudjeluju na J-1 vizi.
Razinu police osiguranja možeš birati (Economy ili Premium) te produžiti.